Kwi 26, 2017

Energia drgań - Mostek akustyczny

Istnieje wiele sposób na poprawę pracy mechaniki instrumentu:

– szlifowanie osi dla zminimalizowania porów tarcia pomiędzy elementami
– zastosowanie odpowiednich smarów, olejów
– stosowanie odpowiednich materiałów dla minimalizacji oporu mechaniki itp.

Brzmienie saksofonu zależy od:
– rodzaju ustnika, fajki,
– rodzaju użytej do produkcji blachy
– składu chemicznego blachy
– procesu wytwarzania korpusu, czary instrumentu
– rodzaju rezonatorów zamontowanych w poduszkach itp.

Większość wyżej wymienionych elementów ma zastosowania w fabrykach wytwarzających instrumenty dęte. Wiele serwisów na świecie używa swoich nietypowych rozwiązań, aby poprawić pracę mechaniki oraz udoskonalić sound …. Lecz niewielu z nich w tym celu wykorzystuje wiedzę z zakresu mechaniki i akustyki. Wiele czynników w instrumentach dętych takich jak brzmienie, rezonans jest ściśle powiązanych z energią. Korpus saksofonu zaczyna „drgać” dzięki wibracjom stroika. Im mocniej „dmuchamy” w ustnik, odpowiednio podtrzymujemy to przeponą, tym więcej alikwot uwydatniasię w widmie akustycznym. Brzmienie staje bogatsze, szersze, większe. Drgania w saksofonie, czy innym instrumencie dętym to przenoszenie energii pomiędzy sąsiednimi cząsteczkami np. w metalu. Proces polega na przekazaniu energii wzbudzenia jednej cząsteczki, cząsteczce drugiej i tak kolejno dalej.

 

Co należy zrobić, aby maksymalnie wykorzystać energie z drgającego stroika w ustniku, aby maksymalnie wykorzystać zjawisko rezonansu w saksofonie oraz jednocześnie zminimalizować straty i tłumienie?

Oczywiście jednym z zastosowań jest użycie szelaku, jako substancji klejącej, wykorzystanie poduszki z odpowiedniej cienkiej skóry (im grubsza skóra tym bardziej tłumi drgania, pochłania energię), montaż rezonatorow metalowych itp.

Od dziś Saxoservice jako jedyny minimalizuje straty energii (wibracji) prawie do zera, wykorzystując maksymalnie energię powstałą z drgającego stroika w ustniku z wykorzystaniem mostka akustycznego.

Mostek akustyczny jest to element, który przenosi drgania.
W skrzypcach rolę mostka stanowi „dusza”. Jest to drewniany element, który przenosi drgania z płyty górnej na dolną).
W gitarze mostek akustyczny przenosi wibracje strun do skrzyni rezonansowej.
Więc mostek stanowi bardzo ważne element w brzmieniu instrumentu muzycznego. Taki mostek ma zastosowanie w saksofonie w miejscu, gdzie występuje duża strata energii (tłumienie drgań). Największa strata zachodzi w klapie instrumentu, ponieważ:w niej umiejscowiona została poduszka. Pomiędzy poduszką, a klapą znajduje się substancja klejąca, która jest tlumiacym punktem w saksofonie.

 

Właściwości zachowawcze fali akustycznej wewnątrz korpusu instrumentu.

Każdy materiał ma inny współczynnik pochłaniania dźwięku. Metalowy rezonator w większej części odbija fale akustyczną. Skóra natomiast bardziej pochłania i tłumi dźwięk.
Dlatego w poduszkach powierzchnia rezonatora w stosunku do powierzchni skóry ma duże znaczenia dla brzmienia saksofonu.

Drgania wewnątrz korpusu saksofonu (fala akustyczna) natrafia na otwór dźwiękowy i wydostaje się na zewnątrz jako słyszalny dźwięk – np. grając dzwięk f#3. W tym przypadku nie występują straty energii tej fali, ponieważ wszystkie klapy są otwarte.
Odwrotna sytuacja zachodzi podczas grania dźwięku G. Wszystkie klapy tj. począwszy od f#3, aż do dźwięku G są zamknięte. W związku z tym na każdej z tych klap następuje częściowe pochłanianie, strata energii (wibracji). Z praw fizyki wynika, że gdy fala akustyczna natrafia na poduszkę (przeszkodę) to jedna jej część odbija się., a druga przechodzi w głąb poduszki (filc) gdzie zostaje tłumiona. Pozostałe drgania natrafiają na substancję klejącą łączącą poduszkę z klapa powodujac niemalże całkowitą stratę energii

Saxoservice wykorzystuje innowacyjną metodę przenoszenia fali akustycznej na zewnątrz klapy instrumentu.
Pomiędzy poduszką, a klapą (w miejscu substancji klejącej) zastosowano mostek akustyczny tj. metalowy element, który przenosi drgania z rezonatora bezpośrednio do klapy, przez co minimalizuje straty wibracji (energii) spowodowane substancja klejącą. W końcowym efekcie drgania odzyskane w mostku akustycznym natrafiają na klapę (metal). Wychodzi do powietrza zamieniając się na drgania w powietrzu, czyli na silniejszą falę akustyczną.