Bez kategorii

Category

Korekta mechaniki instrumentu jest nieodłącznie powiązana z jego eksploatacją i nie wynika z winy serwisanta. Trzeba być świadomym iż każdy sax po opuszczeniu serwisu powinien się ”dotrzeć”. Na poduszki, korki, filce gdy wykonujemy remont działa wyłącznie siła statyczna a potem podczas eksploatacji siła dynamiczna. Siła dynamiczna jest zawsze większa…

Read More